Wat zijn de voordelen van dynamisch werken?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat langdurig zitten niet goed voor je lichaam is. Langdurig zitten kan op lange termijn leiden tot chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Op korte termijn kan langdurig zitten leiden tot klachten aan de spieren, pezen en gewrichten. In deze blog leggen we je uit wat dynamisch werken is en welke voordelen dit heeft!

Hoe erg is stilzitten?

“Stilzitten is het nieuwe roken” of “zitten is dodelijk”, wordt door verschillende wetenschappers geroepen. Een toonaangevend Australisch onderzoek brengt de lange termijn gevolgen van zitgedrag in kaart. De conclusie die uit dit onderzoek wordt getrokken is dat mensen die 11 uur per dag zitten, 40 procent meer kans hebben om vroegtijdig te overlijden in vergelijking met mensen die maar 4 uur per dag zitten. Een van de oorzaken hiervan is dat je benen tijdens het zitten helemaal niets doen, terwijl je benen de grootste spieren van je lichaam bevatten. Hierdoor wordt vet en suiker uit het bloed minder goed verwerkt, wat de kans op ziektes aanzienlijk vergroot. Ook voor mensen die in hun vrije tijd veel sporten en bewegen, maar die voor hun werk veel stilzitten, zijn er gezondheidsrisico’s. 

Wat is dynamisch werken?

Actief dynamisch werken betekent eigenlijk afwisselend werken, wat inhoudt dat men het stilzitten regelmatig afwisselt met staan en bewegen. Door het stilzitten af te wisselen stimuleer je de doorbloeding en stofwisseling. 

Wat zijn de voordelen?

Eerder in deze blog hebben we de gevolgen van langdurig stilzitten benoemd. We zullen nu dieper ingaan op de voordelen van dynamisch werken. Het grootste voordeel is natuurlijk dat de gezondheidsrisico’s minder groot worden. Met behulp van bijvoorbeeld een sta bureau kan het energieverbruik worden verhoogt waardoor het lichaam vetten en suikers beter opneemt dan tijdens stilzitten. Bovendien worden werknemers door beweging op het werk fitter, creatiever en alerter. Hierdoor worden de prestaties van de werknemers en zo ook het bedrijf beter.